Final polishing … App store draft screenshots – iPad

App store draft screenshots – iPhone